Xiamen Yaxon Network Co.,Ltd

Add:No.46, Guanri Road, Software ParkⅡ, Xiamen, China 361008

Email:tianjianjun@yaxon.com

Mobile:+86-138-0606-8908

Tel:+86-592-295 6885

Fax:+86-592-295 6789

Web:en.yaxon.com

 

Welcome message!

* *

* *

*

*